החזירו אותם הביתה עכשיו

אחזור ובדיקת מידע אודות שם מתחם

אחזור מידע על שם מתחם רשום (Info Domain), אחזור מידע על איש קשר (Info Contact), בדיקה האם שם מתחם רשום (Check Domain)

בקשת Info נשלחת ע"י הרשם לשם קבלת הפרטים עבור שם מתחם מסויים או איש קשר, בניהולו של כל רשם שהוא. 
בקשת Check נועדה לבדוק האם שם המתחם פנוי לרישום, והיא מחזירה תשובה אחת בלבד- פנוי (1) או לא פנוי (0). ניתן לשלוח רשימה של עד עשרה שמות מתחם בבקשת Check אחת.

נוהל "אחזור ובדיקת מידע"

נוהל "אחזור מידע על שם מתחם\איש קשר ובדיקה האם שם מתחם רשום" מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 11. הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.
לנוחיותכם הנוהל, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 33)

  1. לאחזור מידע אודות שם מתחם או איש קשר יגיש הרשם בקשה בהתאם לפרוטוקול.
  2. אחזור מידע על איש קשר יתאפשר רק לרשם שבניהולו נמצא איש הקשר.
  3. בבקשה יחידה של Check Domain ניתן לכלול עד 10 שמות.