ביטול בקשה

ביטול בקשה – (Cancel)

  1. לרשם קיימת האפשרות להגיש בקשה לביטול בקשה שהוגשה על ידו.
  2. בקשת ביטול תוגש בהתאם לפרוטוקול.
  3. הבקשה שביטולה התבקש תתבטל אך ורק אם היא עדיין בסטטוס של המתנה לטיפול (Pending).
  4. הטיפול בבקשות ביטול ע"י המרשם הוא על בסיס Best Effort בלבד. לא תשמע כל טענה מצד הרשם על כך שבקשתו לביטול בקשה לא טופלה והבקשה המקורית טופלה.