החזירו אותם הביתה עכשיו

שמות מתחם בעלי 1-2 תווים

כללי הרישום הנהוגים באיגוד כיום קובעים כי לא ניתן לרשום ברמה השלישית שמות מתחם בתווים לטיניים שאורכם 1 או 2 תווים.
איסור זה מנע ממחזיקי שמות מתחם שרשמו בעבר שמות מתחם קצרים, קודם שהאיסור נכנס לתוקף (שכן כללי הרישום הישנים לא כללו מגבלה דומה), להעביר את הזכויות בשמות המתחם שברשותם לצדדים שלישיים, זאת מפני שהעברת זכויות בשם מתחם במרשם שמות המתחם ממחזיק למחזיק מחייבת ביצוע פעולה של הקצאה מחדש (Reassign) של שם המתחם על שמו של המחזיק החדש, השקולה לרישום חדש של שם המתחם תחת כללי הרישום החדשים.

עיקרי המדיניות החדשה

האיגוד יתיר ביצוע הקצאה מחדש (Reassign) למחזיק החדש בשם מתחם רשום בן פחות משלושה תווים. המחזיק החדש יהא כפוף לכללי הרישום העדכניים הנוהגים באיגוד, אף שאלו אינם מתירים, לכאורה, רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים. כלומר, בעניינם בלבד האיגוד יאפשר רישום של שמות מתחם באורך של פחות משלושה תווים תחת הכללים הנהוגים היום.

בנוסף, ניתנת האפשרות להעביר שם מתחם קצר כאמור לניהול אצל אחד מהרשמים המוסמכים של האיגוד, בכפוף לאישור כללי הרישום הנוכחיים הנוהגים באיגוד והחלתם על שם המתחם.